Kleine groepen

Wat is een kleine groep
Alle gemeenteleden worden ingedeeld in een kleine groep. 
Dit kan een HUISgroep en/of een TAAKgroep zijn.
 
HUISgroep:     
Een kleine groep van minimaal 6 en maximaal 12 leden die regelmatig (minimaal 1x per 3 weken)
thuis samenkomt onder leiding van (1 of) 2 HUISgroepleider(s).
 
TAAKgroep:            
Een kleine groep die minimaal 1 x per 3 weken samenkomt onder leiding van een TAAKgroepleider.
De TAAKgroepen zijn hoofdzakelijk voor leden, maar aan sommige TAAKgroepen kunnen ook vaste bezoekers deelnemen. Dit in overleg met de TAAKgroepleider.

Niet alle taakgroepen binnen de gemeente zijn een kleine groep met het DNA samen Jezus delen.  
 
THEMAgroep:       
Naast bovengenoemde groepen zullen er regelmatig periodes zijn waarin er groepen samenkomen die dieper ingaan op bepaalde onderwerpen. Dit zijn THEMAgroepen.  
 
De THEMAgroepen zijn voor leden en vaste bezoekers te bezoeken en bestaan uit minimaal 6 en maximaal 12 mensen. Als het te druk wordt om zowel een THEMAgroep als een HUISgroep gelijktijdig te bezoeken,
kan er in overleg met de HUISgroepleider besloten worden om tijdelijk niet naar de HUISgroep te gaan
en alleen de THEMAgroep te bezoeken. De THEMAgroepen starten na overleg met het team kleine groepen.
 

Visie EG Immanuël en DNA kleine groepen

De kleine groepen passen binnen de visie van de gemeente.

Visie
Een gemeente die bestaat uit toegewijde christenen die God aanbidden, leven naar Bijbelse normen,
op Christus willen lijken, elkaar willen dienen met gaven en talenten en de blijde boodschap verkondigen
op een eigentijdse manier.

DNA kleine groep
Het DNA van de kleine groepen is ‘Samen Jezus delen’  
 
Samen:
RELATIE AAN GAAN 
door elkaar te leren kennen en elkaar te leren steunen.
 
Jezus:
GEESTELIJK GROEIEN 
door samen te leren en samen te bidden.
 
Delen:
VAN BETEKENIS ZIJN VOOR ELKAAR 
door elkaar, de gemeente en de samenleving te dienen.
 
Alle kleine groepen hebben het DNA dat hierboven wordt beschreven.
Ieder lid ontvangt op deze manier in de kleine groepen de steun die hij/zij nodig heeft.

Seizoen 2019-2020

Huisgroepen seizoen 2019-2020
Immanuël heeft momenteel 11 huisgroepen die op verschillende avonden/ ochtend samenkomen. 
Er komen groepen samen op de zondag-, dinsdag-, en woensdagavond en op de dinsdagochtend.  
 
Taakgroepen seizoen 2019-2020
De volgende taakgroepen zijn een kleine groep met het DNA ‘samen Jezus delen’.

eXceedband 
eXceedteam 
eXpand 
eXpress 
Immanuëlband 
JIMkidsband 
XS youngsters 
XS 18+ 
Vrouwenochtend
Avondje uit team 
eXcellent  
 
Themagroepen seizoen 2019-2020
In de volgende themagroepen geldt het DNA ‘samen Jezus delen’ en hier ontvangen de leden
en vaste bezoekers ook de steun die nodig is.
 
Leren omgaan met grenzen  (start 9 sept, 6 avonden) 
Levensheiliging seksualiteit  (start 16 sept, 7 avonden) 
Creatief met penseel  (start 18 sept, 7 avonden)  
Creatief met penseel  (start 11 mrt, 7 avonden) 
Gezin: opvoeding 0-12 jaar  (start 21 jan, 2 avonden) 
Gezin: opvoeding 12-18 jaar  (start 3 mrt, 2 avonden) 
Alles van de Heilige Geest  (start 6 jan, 7 avonden) 
Sleutels tot vrijheid  (start 30 jan, 8 avonden)