Bidstonden

Gebed is de motor waarop de gemeente draait.

Waarom bidstonden?
De eerste gemeente in het bijbelboek Handelingen was een biddende gemeente. Ze baden niet alleen af en toe, maar allen volharden in het gebed (Handelingen 2:42). Ze waren voortdurend, elke dag eendrachtig in de tempel (vers 46). Als wij doorbraken willen zien in de gemeente en in onze omgeving, dan is gebed de sleutel. Gebed is de motor waarop de gemeente draait.

Eens per drie weken, op woensdagavond, komen we samen voor een avond van gebed en aanbidding. Houd de agenda in de gaten voor komende avonden.